Share

شماری از نیروهای لباس شخصی‌ در اعتراض به جلوگیری از ساخت آرامگاه “شهید گمنام” در حریم ارگ تاریخی شهر انار به سازمان میراث فرهنگی کرمان هجوم بردند.

به گزارش تارنمای محلی نسیم صبا، مهاجمان “با به اهتزاز در آوردن پرچم مشکی یا حسین٬ شعارهایی علیه تعرض به حریم شهدا سر دادند.”

لباس شخصی‌ها به این دلیل به سازمان میراث فرهنگی کرمان هجوم بردند که این سازمان اعلام کرده بود ساخت این آرامگاه باید متوقف شود.

سازمان میراث فرهنگی می‌گوید این آرامگاه در حریم ارگ انار قرار دارد.

اما نیروهای لباس شخصی‌ اعلام کرده‌اند اجازه نخواهند داد که ساخت این آرامگاه متوقف شود.

Share