Share
آرش محمدی

آرش محمدی

در روز انتخابات ریاست جمهوری امسال، به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، حدود ۲۰ نفر تنها در تبریز بازداشت شدند. از این گروه، آرش محمدی، دانشجوی طیف چپ هنوز در زندان است. یکی از علل بازداشت او، شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» بوده است.

جاوید هوتن کیان

جاوید هوتن کیان

افزون بر آن جاوید هوتن کیان، وکیل دادگستری نیز هنوز در زندان تبریز به سر می‌برد. او قرار است در مردادماه آزاد شود. هوتن کیان، وکیل سکینه آشتیانی محکوم به سنگسار بود، که در محل کارش در تبریز دستگیر شد. خبرهای جدید حاکی از آن است که جاوید هوتن کیان دوباره در زندان تبریز مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.

در پیوند با این دو زندانی سیاسی، پانته‌آ بهرامی گفت‌وگویی با  نقی محمودی، وکیل دادگستری داشته است.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130717_PanteA_NaghiMahmoudi.mp3[/podcast]

Share