Share

pezeshkzadایرج پزشکزاد، طنز نویس قدیمی ایرانی و نویسنده رمان موفق دایی جان ناپلئون، که سریال موفقی نیز از آن کتاب توسط ناصر تقوائی ساخته شده است، در این اثر خود یک خانواده ایرانی مقیم امریکا را موضوع کتاب خود قرار داده است. خانواده نیک‌اختر تشکیل شده است از یک پدر طماع و زرنگ که از آب کره می‌گیرد، زن او که خانم باهوش و زرنگی است، مادر زن او که ظاهراً بسیار مؤمن و از گوش ناشنوا است، پسرش فَفَر که دائم پدر و مادر خود را تیغ می‌زند و در درس و مشق بسیار ضعیف است و بالاخره فرشته دختر خانواده که در طول داستان با نامزد آمریکائی‌اش به سفری رفته است. در این میانه فاطی هم هست. یک دختر روستایی که به عنوان مستخدم به همراه خانواده به آمریکا آمده است و نمونه ممتازی در درس و مشق و کمالات است. در این میان با شخصیت دیگری به نام خان‌عمو هم روبرو هستیم که نسبت خویشاوندی با این خانواده ندارد، اما دوست دوران مدرسه پدر خانواده است.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130718_Ba_Khanome_Navisande_Iraj_Pezeshkzad_Parsipur_58.mp3[/podcast]

Share