Share

 شش زندانی سیاسی در زندان اوین که از ۲۷ تیرماه دست به اعتصاب غذا زده بودند پس از چهار روز به اعتصاب خود پایان دادند.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، سعید جلالی‌فر، سعید حائری، رضا شهابی، سروش ثابت، فریدون صیدی‌راد و وحید علی‌قلی‌پور در اعتراض به یورش گارد زندان به بند ۳۵۰ و انتقال تعدادی از هم‌بندی‌هایشان از جمله سعید متین‌پور به سلول‌های انفرادی ۲۴۰ دست به اعتصاب غذا زده بودند.

سعید متین‌پور زندانی سیاسی به اتهام “ارتباط با بیگانگان” و “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به هشت سال زندان محکوم شده و طی چهار سال گذشته به وی اجازه مرخصی داده نشده است.

Share