Share
 یوسف عزیزی بنی‌طرف

یوسف عزیزی بنی‌طرف

عبدالرضا امیر خنافره، غازی عباسی، عبدالامیر مجدمی و شهاب عباسی چهار فعال عرب اهوازی هستند که حکم نهایی اعدام‌شان، شنبه هفته گذشته ٢٢ تیر ماه ١٣٩٢ به تایید دیوان عالی کشور در تهران رسید.

صدور احکام سنگین و حتا اعدام برای فعالان عرب در ایران، امر تازه‌ای نیست و سال گذشته نیز حکم اعدام پنج فعال عرب دیگر تایید شد. در برابر صدور این احکام اعدام یا به طور کلی‌تر تداوم فشارها و سرکوب‌ها بر فعالان عرب، گروه‌های حقوق بشری ایرانی چه کرده‌اند؟ آیا واکنش‌ها مناسب و درخور بوده است؟ رسانه‌های فارسی‌زبان در این میان چه کرده‌اند؟ آیا می‌توانیم بگوییم گروه‌های سیاسی و فعالان حقوق بشری ایرانی که خود قربانی سیاست‌های تبعیضی هستند خود تبعیض‌آمیز رفتار می‌کنند؟

برای پیگیری این موضوع‌ها، بهنام دارایی‌زاده با یوسف‌عزیزی بنی‌طرُف از فعالان عرب و آشنا به مسائل منطقه گفت‌وگویی انجام داده است.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130724_HoghooghBashar_YousefAzizi_Behnam.mp3[/podcast]

Share