Share
عزیز بارز

عزیز بارز

گروه قابل توجهی از شهروندان افغانستان از برنامه واحد تدریس جدید که از سوی ابراز نگرانی کرده‌اند. این افراد معتقدند که لایحه جدید در راستای تضعیف برخی از دانشگاه‌های خصوصی کشور افغانستان است.

گفته شده است که تعداد دانشگاه‌های خصوصی در این کشور در چند سال گذشته رو به رشد بوده است و این دانشگاه‌ها تعداد قابل توجهی نخبگان تازه‌ را تحویل جامعه داده‌اند.

عزیز بارز، فعال حقوق بشر و تحلیلگر سیاسی مقیم آکسفورد در گفت‌وگو با شهزاده سمرقندی درباره این نگرانی‌ها می‌گوید.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130724_Hamsayagan_Aziz_Barez_shahzadeh.mp3[/podcast]

 

 

 

Share