Share

شدت گرمای تابستانی در استان‌های مرکزی ایران، باعث شده تا مردم در حوضچه‌های شهرها برای خنک کردن خود آب‌تنی کنند.

IMG13590490

Share