Share

majzoobanصبح روز شنبه گذشته، پنجم مردادماه، محمد قنبری، جوان ۲۲ ساله قزوینی، در برابر ساختمان مجلس در تهران، خود را به آتش کشید و اندکی بعد هم در بیمارستان جان سپرد.

محمد قنبری، از پیروان آئین یارسان (اهل حق) بود و این خودسوزی هم سومین خودسوزی پیروان این آئین، تنها در ظرف دوماه گذشته بود. پیروان یارسان و اهل حق، نسبت به بی‌توجهی به وضعیت‌شان و همچنین تبعیض‌ها، محدودیت‌ها و نگاه امنیتی حاکم بر فعالیت‌هاشان معترض هستند و تاکنون چندین بار دست به اعتراض زده‌اند.
در کنار پیروان یارسان، در سال‌های گذشته اخبار و گزارش‌های پرشماری از احضار، تهدید، بازداشت و در نهایت محاکمه و صدور احکام سنگین برای دراویش- به ویژه دراویش سلسله گنابادی- منتشر شده است.
در ۲۷ تیرماه، شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز، چهارتن از فعالان دراویش را به زندان و تبعید محکوم کرد. ده روز قبل از آن هم، شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران، برای هفت تن از دراویش که برخی از آنان خود در زمره وکلای دادگستری هستند احکام سنگین زندان -بین هفت تا ده سال و نیم- صادر کرد.
صالح مرادی از فعالان دراویش گنابادی است که دادگاه انقلاب شیراز او را به سه سال حبس و سه سال نیز تبعید به استان هرمزگان محکوم کرده است. در گفت‌وگویی که می‌شنوید، صالح مرادی از برخوردهای امنیتی در ایران با دراویش و همچنین از وضعیت پرونده خودش می‌گوید.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130730_Daravish_SalehMoradi_BehnamDaraiezadeh.mp3[/podcast]

Share