Share

Garbageدولت سوئد اعلام کرده است که دچار کمبود زباله شده است. این خبر در ادامه می‌افزاید که کشور سوئد پس از بازیافت زباله شهری فقط چهار درصد از زباله‌اش برای تامین سوخت باقی می‌ماند که برای پالاشگاه های سوخت کافی نیست. این کشور درخواست تامین زباله از کشورهای دیگر را کرده است.

سهند صاحبدیوانی موضوع این خبر و استفاده هنرمندان از زباله را محور اصلی شتر تروآ این هفته قرار داده است.

جاستین گینگ، هنرمند نیویورکی که زباله شهر نیویورک را بسته بندی کرده و می‌فروشد، آبل رودریگز، که به عنوان هنرمند مهمان چهار ماه در زباله‌دانی شهر سانفرانسیسکو اقامت دارد و گروه «ارکستر بازیافته‌ها»، که از زباله‌های حاشیه شهرهای پاراگوئه ساز می‌سازند و در سراسر دنیا با کودکان حاشیه نشین کنسرت اجرا می‌کنند.[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130801_ShotorTroy_SahandSahebdivani_SaraRushan.mp3[/podcast]

Share