Share

پس از تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران توسط مجلس نمایندگان آمریکا، گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: “هرگونه تحریم مضاعف جامعه بین‌المللی علیه ایران در راستای افزایش فشار اقتصادی بر این کشور قرار دارد.”

به گزارش خبرگزاری روسی ریا نووستی، معاون وزیر امور خارجه روسیه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را برای منع گسترش سلاح هسته‌ای کافی دانست  و گفت: “هرگونه تحریم‌های مضاعف اصولا در راستای اختناق اقتصادی ایران قرار دارد”.

مجلس نمایندگان آمریکا با آرای بالای، ۴۰۰ رأی موافق در برابر ۲۰ رأی مخالف تحریم‌های جدید علیه ایران را به تصویب رساند.

این تحریم‌ها، کاهش مجدد صادرات نفت ایران به میزان یک میلیون بشکه در روز در مدت یک سال را هدف قرار داده‌اند.

Share