Share

کتاب‌های درسی و کتاب‌های دست دوم در خیابان‌های شهرهای کوچک قبل از شروع ترم پاییز دانشگاه‌ها، به حراج گذاشته می‌شوند.

101-279

 عکس: عادل عزیزی

Share