Share

محمود احمدی‌نژاد، در آخرین روز در قدرت به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، در نماز جمعه تهران حاضر شد و به دلیل کمردرد روی صندلی دسته‌دار سجده رفت.

abdolvahed mirzazadeh-6-109

Share