Share

اعدام در ایرانهم‌اکنون ۱۰۱ کشور دنیا مجازات اعدام را بطور قانونی لغو کرده‌اند و ۳۲ کشور دیگر مجازات اعدام را در عمل ‏ کنار گذاشته‌اند. در این کشورها سال‌هاست که کسی اعدام نشده است. ‏ در سال ۱۸۶۳ ونزوئلا اولین کشوری بود که اعدام را لغو کرد.‏ در ایران، قبل از انقلاب ۵۷ نیز اعدام صورت می گرفت. اما این حکم در جمهوری اسلامی شدت و حدت بسیار وسیعی پیدا کرد. با اینکه اکثر پژوهش‌ها نشان می دهد که مجازات اعدام تاثیری در پایین آمدن جرم و جنایت ندارد، ولی جمهوری اسلامی تغییری در رفتار خود در این مورد نداده است. به گفته کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران، امروز تنها در زندان رجایی شهر، بیش از هزار نفر زندانی غیر سیاسی و ۲۹ زندانی سیاسی، زیر حکم اعدام هستند. با اینکه بخاطر فشار افکارعمومی و فشارهای بین المللی اعدام زندانیان سیاسی در ایران، نسبت به دهه ۶۰ کاهش یافته است، اما اعدام زندانیان غیر سیاسی همچنان ادامه دارد.
رادیو زمانه با شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران، در مورد اعدام و اهمیت آگاهی افکار عمومی برای لغو اعدام در ایران، به گفتگو پرداخته است.[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130803_PanteA_execution.mp3[/podcast]

Share