Share

با پایان هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد مجله تابلو به میان ایرانیان مقیم شهر واشنگتن دی سی رفت و نظر آنها را در مورد او پرسید.

کاری از حسن سربخشیان

Share