Share

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران قصد دارد “دفتر رئیس‌جمهور نهم و دهم” را در این کشور تشکیل دهد.

روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران نوشت: “دفتر رئیس‌جمهور دوره نهم و دهم در حوالی میدان ونک تهران درحال تجهیز است.”

به نوشته این روزنامه اسفندیار رحیم مشایی از سربرگ جدید و اختصاصی “دفتر رئیس‌جمهور دوره نهم و دهم” برای صدور حکم انتصاب کارکنان این دفتر استفاده کرده است.

Share