Share

معاون گمرک ایران از امکان ترخیص داروها از گمرک با ضمانت‌نامه بانکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نادری گفت که با استقرار هیئتی از وزارت بهداشت و بانک مرکزی در گمرکات ایران، واردکنندگانی که مشکل نقدینگی می‌توانند با ضمانت‌نامه بانکی داروها را ترخیص کنند.

به گفته او مجوز ترخیص داروها در محل گمرک صادر خواهد شد و واردکنندگان می‌توانند به طور مستقیم به گمرک مراجعه کنند.

بر اساس برخی گزارش‌ها طی چند ماه گذشته حجم وسیعی از داروهای وارداتی در گمرک انباشت شده بود و به دلیل مشکلات ارزی به آنها اجازه ترخیص داده نمی‌شد. گفته می‌شود بیش از ۳۳۰ تن دارو و مواد دارویی فقط در گمرک فرودگاه امام خمینی در انتظار ترخیص بودند.

Share