Share

حسن امامی رضوی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت: “اکثر بیمارستان‌های کشور توان خرید دارو و تجهیزات پزشکی را ندارند چون بیش از ۶۰ درصد درآمدشان صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود و حداقل با ۱۹۰۰ میلیارد تومان کسری در این بخش مواجه هستیم.”

امامی رضوی به خبرگزاری فارس گفت: “با مشکلات فعلی بیمارستان‌ها تلاش می‌کنند حقوق و دستمزد کارکنانشان پرداخت شود و به تعویق نیفتد، اما فشار این وضعیت به کیفیت خدمات بیمارستانی و مردم وارد می‌شود.”

به گفته وی “رضایتمندی مردم از خدمات بهداشتی و درمانی مساله بسیار مهمی است که اکنون در شرایط خوبی قرار ندارد.”

Share