Share

یک نفر به اتهام “جاسوسی برای اسرائیل” در استان کرمان در جنوب شرق ایران بازداشت شد.

به گزارش تارنمای محلی بوتیا، دادخدا سالاری، رئیس دادگاه انقلاب کرمان گفت: “این جاسوس تحت عنوان گردشگر به کشور تایلند می‌رود تا یک‌سری اطلاعات کشور را به یک افسر اطلاعاتی سفارت رژیم صهیونیستی در تایلند تحویل دهد.”

وی افزود: “این فرد در مرتبه دوم قصد داشت با جمع‌آوری یک‌سری اطلاعات اقتصادی، جغرافیایی و حتی اطلاعات از حوزه معادن استان کرمان، این اطلاعات را برای رابط خود ارسال کند که پیش از هر اقدامی دستگیر شده است.”

به گفته رئیس دادگاه انقلاب کرمان فرد دستگیر شده به زودی محاکمه خواهد شد.

سلاری گفته است: ” در یک نگاه شاید اطلاعاتی که منتقل می‌شود برای خود فرد فریب‌خورده چندان دارای اهمیت نباشد، اما همین اطلاعات ساده و پیش پا افتاده برای یک افسر اطلاعاتی دشمن حکم اطلاعات کاربردی و ارزشمند را داشته باشد.”

رئیس دادگاه انقلاب کرمان نام این شخص را اعلام نکرده است.

Share