Share

فاطمه رخشانی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت: “سالانه ۷۰۰ هزار نفر به خاطر هزینه‌های درمان در کشور به زیرخط فقر می‌روند.”

به گزارش خبرگزاری فارس، رخشانی گفته با “توانمند کردن مردم و ارائه سبد سلامت می‌توان این هزینه‌ها را کاهش داد.”

افزایش هزینه‌های درمانی سبب شده که شماری از بیماران در ایران ادامه درمان خود را رها کنند.

Share