Share

جین آستین بر اسکناس ده پوندی

در پی خبری مبنی بر چاپ تصویر جین آستین روی اسکانس ده پوندی در انگلستان، گروهی با شدت با این طرح مخالفت کرده‌اند. آنها مدیر کمپینی که مبلغ چاپ تصویر یک زن روی اسکانس‌های بریتانیاست را به مرگ تهدید کرده‌اند.
سهند صاحبدیوانی پس از معرفی جین آستین، از دلایل مخالفت با چاپ تصویر زنان بر اسکانس‌ها در بریتانیا و کمپین حمایت از این اتفاق می‌گوید. این عمل که به نوعی می‌تواند عملی زن‌ستیزانه باشد، بحث این هفته شترتروا را به موضوع انتخاب نام مستعار مردانه توسط تعدادی از زنان مشهور نویسنده می‌رساند. نویسندگانی چون ماری آن اوانز که با نام مستعار جرج الیوت سال‌ها قلم می‌زد و نویسنده پرخواننده‌ای هم بود.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130815_JaneAusten_ShotorTroy_SahandSahebdivani_SaraRushan.mp3[/podcast]

Share