Share

تهیه‌کننده و مجری: لیدا حسینی‌نژاد
خبرخوان: علی فتوتی
مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

دریافت فایل کامل صوتی:
با کیفیت بالا
با کیفیت پایین

۲۰:۳۰ آغاز برنامه
۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان
۲۰:۴۰ لمپنیسم سیاسی در ایران ریشه در چه عللی دارد؟ گفت‌‌وگو با علی‌اکبر مهدی، جامعه‌شناس − اسماعیل جلیلوند
۲۰:۵۰ دموکراسی و لیبرال‌های مصری، قربانیان دیگر بحران اخیر؛ مقاله‌ای از کریستف عیاد، برگردان از بابک مینا و با اجرای لیدا حسینی‌نژاد
۲۱:۰۰ جنگ فرهنگی زمانه: مروری بر مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی هفته گذشته و بازخوانی تصنیف‌های قدیمی ایرانی در گفت‌وگو با هانی نیرو، خواننده و نوازنده ایرانی – حسین نوش‌‌آذر و شهزاده سمرقندی
۲۱:۲۵ مسافر: ادامه سفر از بلگراد به سمت کزوو و بزرگ‌ترین فستیوال سازهای بادی در شهر گوچا – هومن راورپور
۲۱:۴۰ هزار آوا: معرفی پگاه یزدانی، پیانیست − پریسا ثابت
۲۱:۵۵ خبرهای ایران و جهان
۲۱:۵۹ پایان برنامه

تکرار:
(به وقت تهران ۲۲:۳۰)
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲
(به وقت تهران ۰۳:۳۰)
(به وقت تهران ۰۹:۳۰)

Share