Share
mahdiAliAkbar

علی‌اکبر مهدی

در روز اول جلسه بررسی رای اعتماد به کابینه حسن روحانی در مجلس ایران، برخی از نمایندگان در نطق‌های خود از ادبیاتی استفاده کردند که مورد انتقاد بخش‌هایی از جامعه قرار گرفت و در شبکه‌های اجتماعی این ادبیات نمایندگان مورد هجو بسیاری از کاربران واقع شد و دست‌مایه طرح مجدد انتقاداتی به نحوه راه‌یابی نمایندگان به مجلس شد.
ادبیات گفتاری و رفتار نمایندگان مجلس ایران پیش از این انتقادهای فراوانی را برانگیخته بود. در پی حوادث انتخابات سال ۸۸ بسیاری از این نمایندگان با راهپیمایی در مجلس خواهان اعدام معترضان انتخابات ریاست جمهوری شده بودند.
البته بسیاری از این عبارات توهین‌آمیز در گفت‌وگوهای روزمره مردم، از شوخی‌های قومیتی و زبانی تا عبارات توهین‌آمیز جنسی به‌ کار گرفته می‌شود.
مجموعه این مباحث، این سوال را به وجود می‌آورد که آیا استفاده نمایندگان در صحن علنی مجلس از عبارت‌های نامناسبی که در جامعه و در گفت‌وگوهای روزمره مردم رواج دارد، نشانگر حضور شکلی از لمپنیسم سیاسی در هیئت حاکم ایران است یا انعکاسی است از واقعیت‌های جامعه که پنهان شده‌اند و در نطق‌های این نمایندگان آشکار می‌شوند؟
در همین رابطه با علی‌اکبر مهدی، جامعه شناس مقیم آمریکا گفت‌وگو کردیم.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130816_Vilificationinpoliticiansstatements_DrAliakbarMahdi_IsmaeilJalilvand.mp3[/podcast]

Share