Share

فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران عصر امروز در مراسمی که طی آن مسئولیت خود را به علی‌اکبر صالحی واگذار کرد، گفت موجودی ایران در یکم مردادماه بیش از ۱۷ هزار سانتریفیوژ نسل یک است که بیش از ۱۰ هزار عدد آن در حال فعالیت هستند و هفت هزار عدد آماده راه‌اندازی هستند.

رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی افزود: یک هزار دستگاه ماشین سانتریفیوژ نسل جدید ساخت ایران هم نصب و آماده راه‌اندازی است و در مجموع ۱۸ هزار سانتریفیوژ نصب و در حال فعالیت هستند.

وی درباره میزان غنی‌سازی زیر پنج درصد و تا ۲۰ درصد گفت: “نزدیک به ۹ هزار سانتریفیوژ در سایت نطنز غنی‌سازی کم‌تر از پنج درصد را انجام می‌دهند و بیش از ۷۰۰ سانتریفیوژ هم‌زمان در سایت نطنز و فردو غنی‌سازی ۲۰ درصد را انجام می‌دهند.

علی‌اکبر صالحی، وزیر پیشین امور خارجه ایران امروز مسئولیت خود را به‌عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی آغاز کرد.

Share