Share

نشستی درباره انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در افغانستان

با گرم شدن فضای انتخاباتی، برخی ازچهره‌های برجسته سیاسی کشور روز شنبه در نشستی درباره چگونگی برگزاری انتخابات آینده افغانستان در شهر مونیخ آلمان گرد هم آمدند.
دراین نشست دو روزه، شماری ازاعضای ارشد جبهه ملی وشماری دیگر ازگروه های سیاسی حضور داشتند. جبهه ملی گفته است که دراین نشست افزون بر چگونگی برگزاری انتخابات آینده، درباره ایجاد نظام سیاسی غیرمتمرکز، گفت وگوهای صلح با طالبان ونیز تامین امنیت درافغانستان گفت وگو شده است.
اکنون گفت وگو ها درباره برگزاری انتخابات به بیرون از مرزهای افغانستان کشانیده شده است. در این نشست که برای دو روز ادامه داشت به شمول شماری از نماینده های گروه‌های سیاسی، احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی، حاجی محمد محقق عضو رهبری این جبهه، امرالله صالح رییس روند سبز و فیض الله ذکی عضو جبهه ملی به نماینده گی ازعبدالرشید دوستم شرکت کرده بودند.
شماری ازآگاهان برگزاری چنین نشستی رابرای برگزاری یک انتخابات شفاف درافغانستان سودمند می‌دانند و می گویند که سیاست گران کشور حق دارند تا دیدگاهان شان درباره نقایص نظام کنونی با شهروندان افغان درکشورهای غربی در میان بگذارند.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130821_Report_OpositioninMunich_lina.mp3[/podcast]

Share