Share

حماسه خس و خاشاکدر قسمت سیزدهم از سری برنامه‌های موسیقایی “ترانه‌های سبز” در باره تغییر سبک آوازخوانی ایرانی می‌شنوید. تغییراتی که آواز‌خوانی در ایران مهمترین و سرسخت‌ترین پایگاه مقاومت در برابر نوآوری بوده‌است. در این برنامه از جریان تغیرات در سبک آواز‌خوانی ایرانی می‌شنوید و این که از دوره صفویه و دوره قاجار هیچ چیز در ردیف‌های دستگاهی عوض نشده و همان گونه نواخته می شود که سیصد سال پیش نواخته می‌شده. در این برنامه همچنین از تغییراتی می‌شنوید که در سبک آوازخوانی در سال‌های انقلاب ایجاد شد.

 [podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130821_Taranehaye_Sabz_13_Khoshnam.mp3[/podcast]
Share