Share

شیر خشک در شهرستان‌های استان بوشهر نایاب شد.

به گزارش تارنمای محلی “خلیج فارس”، نایاب شدن شیرخشک در استان بوشهر، “خانواده‌ها را در تأمین این غذای کودکان دچار مشکل کرده است.”

بر پایه این گزارش از هفته گذشته تاکنون شیرخشک‌های پرمصرف نوزدان با نام‌های نان، ببلاک، بیومیل، گیگوز، هومانا و آبتامیل در داروخانه‌های این استان نایاب شده است.

مسئول یکی از داروخانه‌های بوشهر که نامش ذکر نشده گفته است: “نه تنها شیر نایاب شده بلکه قیمت انواع آن نیز به‌تازگی گران شده است.”

دکتر یحیی رضایی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تأیید کمبود شیر خشک گفت: “توزیع شیر خشک بین استان‌ها به شکل سهمیه‌ای انجام می‌شود و کمبود یا نایاب شدن آن محدود به بوشهر نیست.”

به گفته وی “توزیع شیر از سوی وزارت بهداشت بر اساس جمعیت استان‌ها انجام می‌شود که این امر صحیح نیست و باید براساس شاخص زاد و ولد انجام شود”

Share