Share

ماری‌جوانا

ماری‌جوانا که به عنوان پرمصرف‌ترین ماده مخدر غیر‌قانونی در جهان شناخته می‌شود، طی انتشار نتیجه تحقیقی علمی توسط یک پزشک آمریکایی، به عنوان ماده‌ای مفید در مصارف پزشکی معرفی شده. این پزشک آمریکایی سالها قبل از مخالفان سرسخت این نظریه بود و بار‌ها در رسانه‌‌‌ها مخالفت‌اش را با مصرف دارویی ماری‌جوانا ابراز کرده بود. اما او به تازگی به دلیل مخالفت‌هایش در سال‌های گذشته عذرخواهی کرده است.
در این قسمت از شتر ترو‌آ به تاثیرات فرهنگی و اجتماعی که مصرف آزادانه این ماده مخدر به همراه خواهد داشت پرداخته می‌شود.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130822_ShotorTroy_Marijoana_SahandSahebdivani_SaraRushan.mp3[/podcast]

Share