Share

محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با استناد به آمار مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ خورشیدی را منفی ۵.۴ درصد اعلام کرد.

به‌گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، نوبخت همچنین طبق آمار بانک مرکزی تورم در سال گذشته را ۴۴ درصد عنوان کرد.

به‌گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور این آمار نشان‌دهنده وجود رکود در کشور است.

نوبخت گفت باید برای خروج از این وضعیت هزینه و مخارج دولت افزایش یابد و کاهش هزینه‌ها برای جبران درآمدهای تحقق نیافته منجر به دامن زدن به رکود، افزایش بیکاری، تورم و فشار بیشتر خواهد شد.

محمدباقر نوبخت همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از انتقال سازمان هدفمندی یارانه‌ها به سازمان مدیریت پس از احیای آن خبر داد.

Share