Share

Tatooپروفسورهای دانشگاه Illinois، کامپیوتری باریک و ظریف که زیر یک برچسب روی بدن جای می‌گیرد، طراحی کرده‌اند که ضربان قلب، فشار خون و قند خون را اندازه گیری می‌کند. یک برچسب تصویری روی پوست نیز در حال طراحی است که تصاویر برنامه ریزی شده روی آن را زیر پوست به نمایش می‌گذارد، مانند خال‌کوبی، اما از نوع دیجیتال. خال‌کوبی چه جایگاهی در فرهنگ ما انسان‌ها داشته و دارد؟ خال‌کوبی ها چه نشانه‌هایی را به نمایش می‌گذاشتند؟ نقش آن‌ها در شخصیت و اطلاق انسان‌ها به گروه ها چه تغییری کرده است؟ چرا زمانی خال‌کوبی امری عادی و زمانی غیر متعارف و غیر اخلاقی بوده است؟
سهند صاحبدیوانی به تاریخچه خال‌کوبی، زبان خال‌کوبی و تاثیر جامعه بر پذیرش یا عدم پذیرش آن می‌پردازد.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130829_ShotorTroy_Tatoo_SahandSahebdivani_SaraRushan.mp3[/podcast]

Share