Share

صحبت‌های امیر انصاری، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی، درباره آلودگی هوا در این شهر و به طور خاص آلاینده‌های صنعتی کارخانه «شرکت آلومینیوم ایران»:

Share