Share

20139223411356619852محسن کاکارش در گزارشی که به بهانه رویدادهای خشونت بار اردوگاه اشرف در روزهای گذشته برای تارنمای رادیو زمانه نوشته از قول یک نماینده مجلس عراق اینگونه نقل قول کرده است: همکاری‌های حکومت ایران و عراق علیه مجاهدین.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هم در گفت‌و‌گو با رادیو زمانه ضمن محکوم کردن کشتار اعضای مجاهدین گفته است: «هر دو حکومت ایران و عراق در قبال حمله به اردوگاه اشرف مسئولیت دارند.»

این گزارش به بررسی پاره ای از واکنش ها به رویداد اشرف پرداخته است.
باید منتظر بود و دید در روزهای آینده آیا مقصر اصلی این رویداد مشخص خواهد شد و اینکه آیا این پایانی بر روزهای پر ماجرای کمپ اشرف است و یا بار دیگر شاهد بروز چنین رویدادهایی در آنجا خواهیم بود؟

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130903_Darzamaneh_Kakarash_Ashraf.mp3[/podcast]

Share