Share

کمال‌الدین پیرمؤذن، نماینده اردبیل در مجلس ایران و عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت یکی از متهمان اختلال در بازار ارز به ارتباط خود با فرزند محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران اعتراف کرده است.

وی گفت: “در اعترافات یکی از پنج، شش نفر اصلی که باعث اخلال در بازار ارز شده‌اند به این موضوع اشاره شده است که وی که کُرد زبان نیز می‌باشد با فرزند آقای رحیمی در این خصوص ارتباطاتی داشته است.”

وی افزود از منابع موثق شنیده است که محمدرضا رحیمی برای رفع ابهام در مورد پرونده اختلاس بیمه ایران و اختلال در بازار ارز مورد بازجویی قرار گرفته است.

پیرمؤذن همچنین گفت برخی از اطرافیان رئیس‌جمهور پیشین در این دو ماجرا دست داشتند.

Share