Share

ندادر پانزدهمین قسمت از مجموعه «ترانه‌های سبز» به ترانه‌سرایی رسانه‌ای که یکی از دست‌آوردهای جنبش سبز است، پرداخته می‌شود. به این معنا که برخوردها و رویدادهای صحنه تظاهرات سرآغازی می شد برای سرودن ترانه اعتراضی. در این برنامه از رویدادهای مرتبط با جنبش سبز و تبلور یافتن‌شان در ترانه‌ها خواهید شنید.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130904_Taranahayi_Sabz_15_Khooshnam.mp3[/podcast]

Share