Share

قربان بهزادیان‌نژاد، رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به مرخصی آمد.

به گزارش تارنمای کلمه، قربان بهزادیان‌نژاد در جریان رویداد‌های پس از انتخابات سال ۸۸ بازداشت و پس از تحمل چند ماه انفرادی به پنج سال حبس محکوم شده بود.

این استاد دانشگاه و مشاور میرحسین موسوی در همین مدت از همه حقوق دانشگاهی‌اش محروم شد‌ و حق تدریس در دانشگاه از وی گرفته شد.

Share