Share

 بیضاییبهرام بیضایى شخصیتى است بارز در هنر و ادبیات و سینماى ایران.  مجموعه کار او دربرگیرنده ده ها جلد کتاب، نمایشنامه، فیلم نامه، فیلم سینمایى و نمایش هایى ست که روى پرده آمده است.  بهرام بیضایى که متولد ١٣١٧ است بخشى از وقت خود را وقف شناخت فرهنگ باستانى ایران کرده است.  کتاب «هزارافسان کجاست؟» یک کار تحقیقى است که مى کوشد دریابد چه برسر هزار و یک شب ایرانى آمده است. مى‌دانیم که در حدود سال ١٧٠٣ این کتاب بوسیله آنتوان گالان از عربى به فرانسه ترجمه شد. البته اصل کتاب در قرن سوم هجرى از زبان پهلوى به عربى ترجمه شده بود.  در ١٨٨۵ کتاب بوسیله سرریچارد برتون به انگلیسى ترجمه شد.  غربى‌ها گاهى این کتاب را هزارشب و یک شب و گاهى شب‌هاى عربى ترجمه کرده‌اند. در سال ١٢۵٩ هجرى قمرى این کتاب بوسیله عبداللطیف طسوجى به فارسى ترجمه شد. بر مبناى این سابقه است که بهرام بیضایى به میدان آمده تا ریشه‌یابى کند که منشا شکل‌گیرى این کتاب را در ایران در کجا مى توان پیدا کرد. او بر شخصیت شهرزاد و خواهر او دنیازاد تکیه مى‌کند و ما را به همراه خود به شاهنامه فردوسى مى‌برد تا به یاد آوریم که دو دختر جمشید، شهرناز و ارنواز که مجبور شدند به همسرى ضحاک درآیند در حقیقت نقشى نداشتند جز آن که جلوى زیاده‌روى‌هاى این پادشاه را بگیرند. این دو خواهر بعدها به وسیله فریدون از بند ضحاک آزاد مى‌شوند و به همسرى او درمى‌آیند.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130905_Shahrnush_Baa_Xaanome_Nevisandeh_Bahram_Beyzai_No_66.mp3[/podcast]

Share