Share

شماری از ساکنان شهرستان میبد در استان یزد به ثبت‌نام دانش‌آموزان افغان در یکی از مدارس این شهر اعتراض کردند.

به گزارش تارنمای محلی “میبد خبر”، ۱۲ دانش‌آموز افغان در یکی از مدارس میبد ثبت‌نام کرده‌اند اما والدین دانش‌آموزان ایرانی خواهان نپذیرفتن افغان‌ها در این مدرسه شده‌اند.

شهروندان افغانستان به عنوان بزرگترین گروه مهاجران به ایران در چند دهه اخیر، با محدودیت‌های بسیاری در رابطه با حقوق شهروندی روبرو هستند.

Share