Share

دو نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در شهرستان شاهرود در استان سمنان اعدام شدند.

به گزارش “شاهرود پرس”، دو نفر به نام‌های “م. ب” و “ا. ک” به اتهام حمل و نگهداری تریاک و شیشه توسط دادگاه انقلاب شاهرود به اعدام محکوم شده بودند که با تأیید دادستان کل و رئیس قوه قضائیه این حکم اجرا شد.

این دو نفر تقاضای عفو نیز کرده بودند اما این تقاضا پذیرفته نشد.

Share