Share

آوارگان جنگ داخلی سوریه در اردوگاه دومز، نزدیک شهر دهوک در شمال عراق، همچنان در چادر های سازمان ملل به سر می‌برند.

87703_orig

به گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، تعداد پناه‌جویانی که به دلیل جنگ داخلی سوریه ناچار به ترک خانه های خود شده‌اند و از کانال سازمان ملل درخواست پناهندگی کرده‌اند، از مرز ۲ میلیون نفر پیشی گرفته است. این رقم شامل افرادی نمی‌شود که بدون درخواست پناهندگی، سوریه را ترک گفته‌اند. تخمین زده می‌شود که یک سوم جمعیت سوریه، شهرها و خانه های خود را به دلیل جنگ ترک کرده‌اند.

Share