Share

معصومه ابتکارصندلی خالی مانده ریاست سازمان حفاظت محیط زیست ایران در دولت یازدهم سرانجام شاهد حضور کسی است که در دولت محمد خاتمی نیز بر این کرسی تکیه زده بود.انتخاب معصومه ابتکار از سوی حسن روحانی با واکنش مثبت کارشناسان و همچنین برخی سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی محیط زیستی رو به رو شده است. ابتکار در جلسه معارفه خود در روز چهارشنبه ۲۰ شهریور ماه اقدام دولت احمدی‌نژاد در جهت انحلال و تنزل شورای عالی محیط زیست کشور را اقدامی غیرقانونی خواند و از رییس جمهور خواست طبق وعده‌های انتخاباتی‌اش ابقای این شورا را در دستور کار فوری قرار دهد. او همچنین بازدید از دریاچه ارومیه را نخستین سفر کاری خود خواند و گفت بلافاصله پس از در دست گرفتن ریاست سازمان به ارومیه خواهد رفت. اکنون انتظارات و توقعات زیادی از معصومه ابتکار وجود دارد. اوکه سابقه حضور در مقام ریاست سازمان محیط زیست و همچنین ریاست کمیته زیست محیطی شواری شهر تهران را در پرونده کاری‌اش دارد باید بتواند از یک سو روند تخریب سریع زیستگاه‌های طبیعی در ایران را متوقف کند و از سوی دیگر در مقابل بی‌قانونی مراکز قدرت، دستگاه‌ها و نهادهای دیگر بایستد.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130912_Environment_Ebtekar_Rouhani.mp3[/podcast]

Share