Share

اعلان‌های روی دیوار، بیانگر این هستند که این ویدئو در مقر استقرار نیروهای نظامی شیعه در سوریه فیلم‌برداری شده است. اعلان‌های روی دیوار که بر روی کاغذ چاپ شده‌اند، مقررات زندگی در این مقر را اعلام می‌کنند. در میان این کاغذها، یک کاغذ به زبان فارسی قوانین «نکات حفاظتی مهم» را گوشزد می‌کند. این کاغذ تاکید می‌کند که «استفاده از کد، مساوی‌ست با مأیوس شدن دشمن در شنود».

Share