Share

از سرنوشت ۴۷ هزار جلد کتاب، سند مربوط به کاوش‌های باستانی و نقشه‌های برخی از بناها، همراه با مجموعه‌ای از هزاران عکس متعلق به “مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی” اطلاعی در دست نیست.

همشهری آنلاین گزارش داده است که یکی از کارمندان سابق مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، این خبر و گزارش‌های مرتبط با آن را در اختیار روزنامه همشهری قرار داده است.

به گفته علی کرمی، از کارکنان بخش پشتیبانی و تدارکات مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی کشور “در جریال انتقال کتابخانه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی به شیراز، کتاب‌های هولستر نابود شد و بسیاری از کتاب‌ها براساس تماسی که شهر ‌کتاب نیاوران با سازمان میراث فرهنگی گرفت، توسط فردی به ‌نام نقوی به آن کتابفروشی فروخته شده است.”

به گفته علی کرمی، افزون بر این سرنوشت هزاران کتاب تخصصی و سند نیز معلوم نیست.

 شاهین‌پور، مدیرکل علوم و فنون پژوهشگاه میراث فرهنگی هم گفته است که بخشی از عکس‌های دوره پهلوی که دارای “مهر مرکز اسناد” بوده، هم‌اکنون در خیابان منوچهری تهران به فروش می‌رسد.

Share