Share

چهار زندانی سیاسی اهل سنندج که در زندان قزلحصار کرج در بازداشت هستند، ممکن است اعدام شوند.

تارنمای کُردپا، نام این چهار زندانی سیاسی را “حامد احمدی ٣٢ ساله، جمشید و جهانگیر دهقانی ٢٨ و ٢٧ ساله و کمال ملایی ٢٩ ساله” معرفی کرده است.

یکی از زندانیان قزلحصار به کُردپا گفته است: “پرونده‌ این چهار تن، نقص‌هایی دارد و می‌بایستی که دوباره محاکمه شوند، اما با این حال، دیوان عالی کشور در ۲۲ مردادماه امسال احکام اعدام آنها را تایید کرده است و هم‌اکنون پرونده آنها، در شعبه اول اجرای احکام دادسرای مقدس تهران، در آستانه اجرا است.”

این چهار زندانی کُرد در سال ١٣٨٨ بازداشت و به مدت ١٠ روز در بازداشتگاه اداره‌ اطلاعات سنندج زیر بازجویی قرار داشته‌اند و سپس در ۲۳ بهمن‌ماه سال ١٣٨٨ از سوی شعبه‌ ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به ریاست قاضی مقیسه،  بدون حضور وکیل در دادگاهی چند دقیقه‌ای، محکوم به حکم اعدام شدند.

Share