Share

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، سخنان اخیر آیت‌الله قزوینی درباره زنان بلوچ را محکوم کرد و خواهان عذرخواهی او شد.

به گزارش تارنمای سنی‌آنلاین، آیت‌الله قزوینی، چند روز پیش گفته بود: “بعضی از دختران از ایران و از استان سیستان و بلوچستان، به عنوان جهاد نکاح به سوریه رفته‌اند.”

به گفته مولوی عبدالحمید، این سخنان آیت‌الله قزوینی در راستای “ایجاد اختلاف و تفرقه در جامعه است.”

به نوشته سنی آنلاین: “اگر اسلام نیاز به جهاد و مبارزه داشته باشد، مردان قوم بلوچ در هر جای دنیا که احساس تکلیف نمایند؛ به جای اینکه زنان و دختران خود را بفرستند، خودشان وارد میدان خواهند شد و از مرگ هراسی ندارند.”

Share