Share

از روز گذشته تا فردا یکشنبه  ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۳ جشن سالیانه اومانیته در حومه شهر پاریس برپا است. این جشن که هر ساله از سوی روزنامه کمونیست “اومانیته” برگذار می‌شود، محلی است برای گردهمایی‌های احزاب و شخصیت‌های چپ اروپا تا بحث‌های روز را پیش ببرند و با مخاطبان خود ارتباط بگیرند.

ده‌ها هزار نفر از مردم فرانسه و نیز سایر نقاط جهان هر ساله در نشست‌ها و برنامه‌های این جشن شرکت می‌کنند. برخی از احزاب چپ ایرانی هم از سال‌ها پیش در این برنامه‌ها شرکت دارند وغرفه‌های خود را اداره می‌کنند.

در جشن سال گذشته اومانیته، ۶۰۰ هزار نفر شرکت کردند. نخستین جشن اومانیته در سپتامبر ۱۹۳۰ برگذار شد.

Share