Share

مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی این کشور را در سال ۱۳۹۱ با نفت منفی ۵.۴ درصد و بدون نفت را منفی ۳.۱ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) همچنین نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۰ با نفت را به میزان ۳.۲ درصد و بدون نفت ۳.۴ درصد بوده است.

مرکز آمار ایران همچنین در این گزارش اعلام کرد که در ۲۱ سال گذشته افزون بر سال گذشته در سال ۱۳۷۶ نیز نرخ رشد اقتصادی این کشور منفی بوده است.

Share