Share

ده میلیون ایرانی درگیر اعتیاد هستند و آنان که در محله دروازه غار در معابر عمومی، پارک‌ها و خرابه‌ها زندگی می‌کنند، از بی‌پناه‌ترین معتادان کشورند که حمایت خانواده، مراکز ترک اعتیاد و یا نهاد‌های تأمین اجتماعی را ندارند.

13920624214717411_PhotoL

 

Share