Share

MarsOneشرکت مارس وان (Mars One) تصمیم دارد در سال ۲۰۲۳، چهار شهروند زمین را به کره مریخ بفرستد و شرایط زندگی آن‌ها را در این سیاره مهیا کند. قرار است از مراحل انتخاب این چهار نفر، آموزش آن‌ها، سفر و آغاز زندگی آن‌ها در کره مریخ، سریالی تلویزونی تهیه شود که بنیان گذاران این پروژه معتقدند می تواند تمام هزینه این پژوهش علمی را تامین کند. سهند صاحبدوانی در شتر تروآ از رویا انسان برای زندگی در کره های دیگر کهکشان می گوید و از روش خلاقانه این شرکت برای تامین بودجه این پروژه علمی و البته از فرهنگ جدید ساخت سریال بر اساس زندگی انسان‌های عادی و تاریخچه و تاثیر این گونه سریال‌ها در دنیای امروز ماست.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130919_Mars_ShotorTroy_SahandSahebdivani_SaraRushan.mp3[/podcast]

Share