Share

turkiyeاز شهر تسالونیکی تا استانبول حدود ۶۰۰ کیلومتر راه داشتم. مسیری که تا مرز یونان-ترکیه بیشتر آن از کنار دریا بود. شب‌ها را در کنار دریا، در ساحل چادر می‌زدم و از آن حال و هوا لذت می‌بردم. صبح هم بعد از کمی شنا، به راه خود ادامه می‌دادم. در این مسیر، در مناطق مختلف آثاری از یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین راه‌های باستانی را می‌شد دید. جاده‌ای به نام «اگنیتا» که بیش از ۲۲۰۰ سال پیش توسط رمی‌ها ساخته شده است. این همان جاده‌ای بود که کورش و خشایار‌شاه از آن به یونان حمله کردند. همچنین این جاده برای رسیدن به آسیا مورد استفاده اسکندر مقدونی قرار گرفته است. در زمان جنگ‌های صلیبی هم این جاده بسیار حائز اهمیت بوده است.
بعد از عبور از مرز، سه روز دیگر رکاب زدم و به استانبول رسیدم.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130920_Mosafer_34_Greece_To_Turkey_Human_Rawarpoor.mp3[/podcast]

Share