به برنامه‌های رادیو زمانه گوش بدهید

سرخط خبرها

فرهنگ و هنر

انتشار کتاب‌های شعر در ایران؛ شعر فارسی یا اوراق بهادار؟

وضع انتشار شعر در ایران نابسامان است. شمارگان واقعی کتاب‌های شعر به یکصد نسخه فروکاسته، اما ناشرانی هم هستند که به شکل حرفه‌ای در این عرصه فعالیت می‌کنند.

اندیشه

جان رالز و عبدالکریم سروش

حسین دباغ − با همه شباهتی که می توان میان فلسفه سیاسی سروش و رالز پیدا کرد، تفاوت مهمی وجود دارد که محتاج تدقیق است.