به برنامه‌های رادیو زمانه گوش بدهید

سرخط خبرها

اندیشه

سیخ و صلیب

کارل برونو لدر – مصلوب شدن چون ویژه بردگان یا راهزنان بود، هیچ حساب و کتابی نداشت و نحوه اجرای آن بسته به میل و سلیقه جلاد بود.