Share

هومناز استانبول با هواپیما و از سر گذراندن کمی مشکل به اردن رفتم. وارد امان پایتخت اردن شدم، شهری که قدمت بسیاری دارد. نام اردن در تورات هم آمده و زمانی نیز به امپراتوری پارس تعلق داشته است. بعد از یک روز استراحت، به «پترا» رفتم. پترا یکی از عجایب هفتگانه است، در دل کوه تراشیده شده و در ۲۶۰ کیلومتری امان قرار دارد. برای اینکه بتوانم  پترا را به طور کامل ببینم هفت ساعت پیاده روی و کوهنوردی کردم و از دیدن این شهر قدیمی در دل کوه لذت بردم. بعد از چند روز در امان، باید آماده می‌شدم که به سمت اسرائیل بروم. ۶۰ کیلومتر تا مرز راه داشتم، به سمت مرز حرکت کردم تا وارد اسرائیل شوم.

 

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20131004_Mosafer_36_Jordan_Human_Rawarpoor.mp3[/podcast]

Share